The Art of Yoga Sutra

Yoga er en filosofi med røtter i gammel visdom.
Yoga Sutra er over 2.000 år gammel og regnes som
grunnteksten i yoga.

Hanne Tharaldsen har laget et kunstverk til hver av de 51 første sutraene: kapittelet Samadhi Pada.

Boken ble utgitt på Aschehoug Forlag i 2017.
Du kan bla i boken og kjøpe ditt eksemplar her:

https://www.aschehoug.no/nettbutikk/yoga-sutra-aco.html

 

Jeg gjorde min første solhilsen for 20 år siden. Jeg kan fortsatt huske da jeg strakte armene opp og omfavnet solen for første gang. Det var en følelse av å komme hjem, en visshet om at jeg hadde funnet en måte å trene på som kroppen min mestret og jeg kunne like.

Men egentlig er ikke yoga en treningsform. Først og fremst er yoga et verktøy til selverkjennelse og indre ro. Det ble tydelig for meg både gjennom egen erfaring, og ikke minst da jeg etter hvert fordypet meg i yogaens klassiske skrift nummer én: Patanjalis Yoga Sutra.

Yoga Sutra er en fantastisk bok, full av livsvisdom og verktøy for et bedre og helere liv. Å si at den er lettlest ville være en direkte løgn. Som kunstner er jeg vant til å tenke i bilder, og det ble etter hvert et stort savn at det ikke fantes noen illustrasjoner som kunne hjelpe meg bakenfor poesien og inn til kjernen av budskapet. I samme øyeblikk som tanken om bilder var der, visste jeg at denne oppgaven var til meg. Fra den dagen tok min egen lesning av Yoga Sutra en annen form.

Sutraene ble tradisjonelt lært utenat, på samme måte som andre åndelige tekster. De ble studert sammen med en lærer, i kombinasjon med kontemplasjon og egen praksis. Tanken er at dyp visdom og åndelige hemmeligheter ikke kan forsås ved lesning alene. Gjennom å meditere på hver enkelt sutra, la den egentlig meningen vokse fram i deg, og ved å praktisere det du lærer i ditt daglige liv, vil sutraene bli levende for deg.

I arbeidet med denne boken har jeg vekslet mellom flere ulike oversettelser og kommentarer. Deretter har jeg lagt bøkene vekk en periode og jobbet intuitivt med å skape de ulike bildene. Når jeg har stått fast, har jeg gått tilbake til bøkene og lest på nytt. Jeg har lagt alle andre prosjekter til side og kun konsentrert meg om dette arbeidet i lange perioder.

Jeg er svært glad for at Aschehoug Forlag sa ja til å gi ut denne boken. Resultatet er blitt en på alle måter delikat og gjennomarbeidet bok. Karin Mæland har laget en helt ny, norsk oversettelse til denne boken. Formgiver Kitty Ensby har tatt mine ideer og gitt boken et både vakkert og moderne uttrykk.

Jeg har valgt å gjøre en utpreget kunstnerisk tolkning av Yoga Sutra. Det betyr at det ikke alltid vil være opplagt hva som er tanken bak hvert enkelt kunstverk. Det er meningen. Jeg har alltid ment at god kunst ikke bare skal være vakker, men også by på en viss grad av motstand. Først da blir kunsten virkelig interessant, akkurat som en yogapraksis – eller livet selv.

Hanne Tharaldsen
A R T I S T
– bringing mystique and colour to life